top of page

GR 20/12/2023: Gemiste kansen en financiële katers

Bijgewerkt op: 23 mei

De eindejaarperiode is traditioneel een moment van evalueren en rapporten. PeerdeKracht maakte op de decembergemeenteraad de balans op van vijf  jaar cd&v-bestuur in Peer. De stand van zaken? Hoewel het zwaartepunt van de investeringen nog moet komen, heeft het cd&v-bestuur ondertussen een paar financiële katers en gemiste kansen op z’n conto.1.       De fietsdeal:  Eén miljoen euro minder subsidies

Prioriteit #1 van #Project 3990: 50 km fietspaden in 2 legislaturen, met zoveel mogelijk subsidies. Peer zag een geraamd subsidiebedrag van om en bij de één miljoen euro aan zich voorbij gaan. De reden? De wetgeving niet gelezen. Een pijnlijke zaak voor een stad die fietsen als z’n topprioriteit ziet. Het resultaat? Betalen met eigen middelen – lees: belastingen. Het wordt afwachten of Peer er, met voorlopig 10 kilometer op de teller (cfr. cijfers van juni 2023), in zal slagen om on track te blijven. Volg het verdere verloop mee op via deze link.

2.       Verlaging gemeentebelasting: politieke onwil

Ondanks het voorstel van PeerdeKracht om de gemeentebelasting te verlagen tot maximum 7,5%, kiest het stadsbestuur ervoor dat niet te doen. Het is een kwestie van niet willen, en niet van niet kunnen. Check onze analyse en berekeningen (zie bijlage).


3.       Nationaal Park Bosland: partijpolitieke belangen vs. algemeen belang

Landbouwers, lokale ondernemers, natuurbeheer, de toeristische en recreatieve sector, kortom alle Perenaars, blijven in de kou staan door de last minute beslissing om uit de Boslandkandidatuur te stappen, enkel en alleen ingegeven door partijpolitieke belangen. Een extra gemeenteraad samengeroepen door de voltallige oppositie, kon het tij niet keren (Lees meer hier). Nu Bosland alsnog nationaal park wordt, staan Peer en de Perenaars aan de zijlijn.

4.       Breugelhoeve: ogen sluiten voor dierenwelzijn

Het jarenlang uitbaten van de manege en de cafetaria in Breugelhoeve is geen kerntaak van de gemeentelijke overheid. Het kostte de Perenaar minstens 6 miljoen euro belastinggeld. Sinds de uitbating in handen was  van een externe partner, doken er meerdere signalen van mistoestanden op. Het stadsbestuur greep ondanks alle signalen maandenlang niet in, waardoor de dieren aan hun lot overgelaten werden (Lees  meer hier).

5.       Tractorsluis Helchtersedijk en jongerencentrum De Bak: gebrek aan inspraak leidt tot een miljoenenkost - van 1,7 naar 3 miljoen

Door een gebrek aan volwaardige inspraak zijn het fietsveilig maken van de Helchtersedijk en de verbouwingen van jongerencentrum De Bak zeer woelig verlopen, met veel uitstel, problemen en kosten tot gevolg. Had het stadsbestuur van in het begin ingezet op volwaardige inspraak, dan was veel leed voorkomen geweest.

6.       Spartacus: van belofte naar teleurstelling

Wat begon als een multifunctioneel mobipunt in Wijchmaal is verworden tot een veredelde parking.

7.       Sociaal beleid: sociale ongelijkheid

Peer mist de kans om mantelzorgers te ondersteunen door de voorwaarden voor een mantelzorgtoelage waarop de Perenaars volgens de rechtenverkenner.be aanspraak kunnen maken, veel te streng te maken. Mocht het beleid deze mantelzorgtoelage laagdrempeliger maken, zouden ze niet alleen een beter zicht hebben op het aantal mantelzorgers maar ook meer mensen een duwtje in de rug geven.

Peer hanteert in sommige gevallen de remi-tool om te bepalen op welke tegemoetkoming Perenaren die zich in een lastige financiële situatie bevinden, recht op hebben. De praktijk wijst uit dat personen bij wiens dossier deze tool gebruikt wordt, vaak een hoger recht hebben. Op zich lovenswaardig want de Remi-tool zorgt voor een gelijkwaardige en objectieve behandeling van ieder dossier. Spijtig genoeg trekt men dit niet door naar alle dossiers. Meer nog er zijn op dit moment geen objectieve criteria om te bepalen wanneer men de remi-tool al dan niet hanteert.

Meer weten? Beluister het verslag van de gemeenteraad van 20 december hier of consulteer onze presentatie (zie bijlage).


GR 20DEC2023
.pdf
Download PDF • 999KB

234 weergaven2 opmerkingen

2 Comments


Als inwoner van Peer die zijdelings betrokken is bij de politiek, valt me één ding op dat me stoort, niet alleen in onze stad maar ook elders, zowel op lokaal als federaal niveau. Het is gemakkelijk om fouten aan te wijzen en ze te overdrijven, maar echte structurele oplossingen blijven vaak uit. Vergelijkbaar met het bedrijfsleven, waar voortdurende kritiek op een concurrent niet tot vooruitgang leidt, vind ik dat de kracht van de politieke partijen niet enkel moet liggen in het bekritiseren, maar vooral in het bieden van meerwaarde. Wat ik persoonlijk ondervind in de meeste gemeenten in Noord-Limburg, is dat mijn favoriete partije overal een schrijnend gebrek lijkt te hebben aan het leveren van constructieve voorstellen en meerwaarde. Dit gebrek…


Like
Replying to

Dankjewel voor je reactie Jeroen. We delen volledig je mening en proberen vanuit de opposite met een gecombineerde aanpak te komen: => Toezicht houden op het gevoerde beleid. Een voorbeeld: bij het aanvragen van subsidies voor het aanleggen van fietspaden heb je er alle belang bij de wet na te lezen. Het pijnpunt wordt aangehaald, en het voorstel wordt gemaakt om de administratie beter op te leiden / te informeren door in de processen op te nemen dat altijd de wetgeving nagezien moet worden; en dat men niet op brieven of communicatie alleen kan terugvallen. Dit is toezicht houden, kritiek uiten én formuleren hoe jij het als oppositie anders zou doen.

=> Voorstellen doen door een andere mening over een…

Like
bottom of page