top of page

“PeerdeKracht: Peerse oppositiepartijen bundelen krachten”

Bijgewerkt op: 9 jul.

Gemeenteraadsverkiezingen 13 oktober 2024
De drie Peerse oppositiepartijen Appel (een vertegenwoordiging van diverse politieke ideologieën, waaronder Open Vld), N-VA en Vooruit bundelen hun krachten voor de gemeenteraadsverkiezingen. “We trekken in kartel naar de Peerse kiezer onder de naam PeerdeKracht”, zeggen fractievoorzitters Wesley Kolen (N-VA), Ria Plasschaert (Appel) en Ellen Reumers (Vooruit). “Door onze krachten te bundelen, willen we de Perenaar een duidelijke keuze voorleggen: verdergaan op hetzelfde éénzijdige elan van de afgelopen 50 jaar met de cd&v ófkiezen voor een nieuw, wervend verhaal met PeerdeKracht.”

PeerdeKracht

“Door onze krachten te bundelen, willen we de Perenaar een duidelijke keuze voorleggen: verdergaan op hetzelfde éénzijdige elan van de afgelopen 50 jaar met de cd&v óf kiezen voor een nieuw, wervend verhaal met PeerdeKracht”, zeggen de fractievoorzitters. “We kiezen voor de naam PeerdeKracht, een woordspeling waarmee we op een speelse manier verwijzen naar onze stad, maar ook naar het Peerse dialect ‘pèèrdekracht’.Onze naam staat voor de kracht van samenwerking met, door en voor de Perenaar.”

Krachtlijnen

Het kartel staat vooreen verhaal waarin het Peerse beleid zich eindelijk richt op zijn kerntaken: open en transparant besturen, een warm sociaal beleid, rechtvaardige belastingen, inzetten op meer (verkeers)veiligheid, consequent handhaven en tot slot meer aandacht voor groenbeheer en openbare infrastructuur.

Ontstaan

“We zijn ervan overtuigd dat een goed beleid voor Peer er alleen maar kan komen door samen te werken. Voor ons is dit kartel een voortzetting van de jarenlange constructieve samenwerking tussen de oppositiepartijen, met als kers op de taart de samenwerking in het Boslanddossier (cfr. extra gemeenteraad n.a.l.v. de eenzijdige cd&v-beslissing om Peer niet langer deel te laten uitmaken van Bosland).Voor ons werd al snel duidelijk dat we elkaar versterken en dat ook bij ons het geheel meer is dan de som van de delen”, aldus de fractievoorzitters. “Net het feit dat we diverse ideologieën vertegenwoordigen en verschillende achtergronden hebben, maakt dat we een brede visie kunnen uitdragen in het belang van de Perenaar.”

Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma

De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma zullen op een later moment gecommuniceerd worden. “De komende maanden willen we gebruiken om onze visie voor Peer samen met, door en voor de Perenaarverder uit te werken.

443 weergaven1 opmerking

1 Comment


Gilbert Wellens
Gilbert Wellens
Oct 15, 2023

Ik wens alle mensen van Peerdekracht heel veel succes!


Like
bottom of page