top of page

Breugelhoeve M&M: Peer trekt z'n paraplu open en weigert verantwoordelijkheid voor hun aandeel
Uitgeschreven tussenkomst:


Recap van zondag 19 november tot maandag 20 november (Wouter Van Elsacker)


=> 19 november 2023, wat begon als een rustige zondag veranderde rond de middag in een ware storm. Midden in het oog van de storm: manege Brueghelhoeve M&M.

 

=> Op enkele uren tijd krijgen tienduizenden mensen via social media een filmpje te zien van ònze Fudge - de pony in eigendom van de stad Peer - die zwaar mishandeld wordt op manege Breughelhoeve M&M. Duizenden mensen reageren verontwaardigd tot woedend. De beelden zijn dan ook gewoonweg ronduit afschuwelijk! Ook wij waren compleet geschokt! Al snel wordt het nieuws opgepikt door de pers. Op dat moment burgemeester, verklaart u dat u de beelden al ‘enkele weken’ eerder te zien kreeg; dat de beelden werden overgemaakt aan Dierenwelzijn en dat er een PV werd opgemaakt. Ook verklaarde u dat er al meerder ‘maanden’ klachten binnen kwamen bij de stad over Brueghelhoeve.

 

=> Burgemeester en schepenen, u zag de beelden al ‘enkele weken’ eerder en u kreeg al ‘enkele maanden’ klachten binnen. Maar wat hebben jullie in die periode écht gedààn? 

 

=> Op 19 november, als de boel ontploft in de media en nadat wij, als oppositie  diezelfde avond vragen om bij hoogdringendheid een punt op de agenda van de gemeenteraad toe te voegen met doel de overeenkomst met M&M op te zeggen, lijken de alarmbellen luid en oorverdovend af te gaan.

 

=> Er komt direct de dag nadien een extra schepencollege, u nodigt de pers uit voor een persverklaring, en opeens zal niet alleen de overeenkomst opgezegd worden, maar is de stad slachtoffer en overweegt u om zich burgerlijke partij te stellen wegens ‘geleden’ imagoschade.

 

Maar de 2 vragen die in heel deze saga nog niet beantwoord zijn:

o   ‘Hoe is het zo ver kunnen komen?’

o   ‘Hoe moet het nu verder’?

 

Hoe is het zo ver kunnen komen? (Kathleen Soors)


=> Sinds dinsdavond 21 november om 19:30 hebben we voor het eerst informatie over dit dossier ontvangen van de administratie. Die stukken geven ons inzage in de problemen die zich al langere tijd lijken af te spelen op Breughelhoeve M&M.

 

=> M&M is een bedrijf in moeilijkheden – financiële moeilijkheden (waarvan de stad op de hoogte was) - en onze manègepaarden (eigendom van de stad Peer), zijn daar het slachtoffer van geworden.


In april van dit jaar zien we hier de eerste tekenen van --- maar er kan niet uitgesloten worden dat er al eerder problemen waren. In 2020 stelde collega Davy Put immers al een vraag aan schepen Dirk Colaers over de gezondheid van onze manegepaarden. Schepen Colaers stelde toen dat hij zelf langs was geweest en de dieren gezond leken.

 

=> 6 april (verslag controlemoment door de stad Peer): Echter, begin april lijkt de verzorging van de paarden toch niet helemaal top te zijn. De bevoegde medewerkers van de stad stellen vast dat de stallen niet recent zijn uitgemest. Nochtans is propere, aangepaste huisvesting belangrijk volgens de Wet Dierenwelzijn.

 

=> 24 april (interne mail stad Peer): Er zijn klachten geweest i.v.m. Breughelhoeve en deze lijken verband te hebben met de verzorging van de dieren. Want de Peerse administratie, verantwoordelijk voor de opvolging van Breughelhoeve, vraagt een collega met een enige kennis van paarden, om de dieren op Breughelhoeve te gaan controleren.

 

=> 9 mei (verslag overlegmoment door de stad Peer): Een 2-tal weken later stelt die collega vast dat Bianca, een paard van de stad Peer, wel heel erg afgevallen is. De stad regelt een dierenarts voor de week erna.

 

=> 11 mei (verslag stad Peer van controle door de dierenarts): Ons manegepaard Bianca is te mager en heeft luizen. Ze krijgt niet voldoende hooi – dat moet voor paarden constant aanwezig zijn – en ze heeft niet voldoende water omdat de drinkbak niet werkt. Dierenarts zou binnen 2 weken terug komen.


=> 29 juni (verslag stad Peer van opvolgingscontrole door de dierenarts): 6 weken later is er terug een verslag van het opvolgingsbezoek van de dierenarts. De drinkbak werkt & op dat moment is er hooi aanwezig en zijn de luizen weg. Het paard is wel nog altijd zeer mager, maar niet zorgwekkend.

 

=> 11 juli (verslag mailverkeer tussen de stad Peer en de uitbater van Breughelhoeve): Minder dan een maand later, lijkt het echter écht verontrustend te worden.


 • Ondertussen blijkt dat Bianca wéér niet altijd hooi heeft. Het is niet duidelijk hoe dat dan met de andere paarden zit? Als één paard – net datgene dat het het hardst nodig heeft, geen of niet genoeg hooi krijgt, dan zal dat voor de andere paarden ook wel zo zijn.

 • VRAAG 1 – Hebben jullie de andere paarden gecontroleerd? Hoe dikwijls? Dagelijks (want paard kan niet meer dan 3 à 4 uur zonder hooi)? Kan u dat bewijzen? Heeft de stad het initiatief genomen om zelf extra hooi aan te kopen en vervolgens de kost door te rekenen aan de uitbater?

 • Daarnaast zouden een aantal paarden mank lopen. Ook wordt voorgesteld extra paarden te huren zodat de paarden toch voldoende rust krijgen tijdens de kampen.

 • De uitbaatster stelt dat de paarden in orde zijn & dat er voldoende paarden – 24 – zijn. Ze zullen maar max. 4 uur per dag ingezet worden.


=> 17 juli (Brief uitbater sportkamp): Wat we dan lezen, tart elke verbeelding: Een brief van een organisator van sportkampen – gedateerd 17 juli – gericht aan het college van burgemeester en schepenen en de medewerkers van de stad:


 • Evaluatie / Opmerkingen na twee weken sportkampen:

  • Paardenstallen werden in die 2 weken tijd niet één keer uitgemest (De uitbaatster stelt dat dit om de 2 weken gebeurt en stuurt een factuur van ‘juni’ mee …. ‘juni’ / niet ‘juli’ en dat gaat over transport & verhuur van een schranklader (?) …. Niet over prestaties voor het uitmesten van stallen.

  • Te weinig paarden waardoor paarden te veel moesten werken. De uitbaatster zou verklaard hebben dat ‘het maar voor 1 week is dat de paarden tot 10u per dag moeten lopen’. 10 uur? Een week eerder verklaarde ze dat de paarden maar 4 uur zouden moeten lopen.

  • Paarden worden niet goed verzorgd: er wordt gesteld dat dit niet alleen kan leiden tot ongevallen maar ook dat de kinderen die beelden van de paarden allemaal mee krijgen

 • Enkele statements uit de brief:

  • ‘Kinderen zeiden dat ze liever niet meer wouden rijden, om de paarden te sparen. Er zei zelfs een kind ik kom hier graag op kamp, maar misschien moet ik beter niet meer komen want de paarden worden niet goed verzorgd’ (Die kinderen hebben meer normbesef dan jullie!)

  • ‘Jullie zijn dierenbeulen’

  • ‘We zijn lesgever geworden omdat we kinderen willen leren paardrijden, maar we willen niet deelnemen aan dierenmishandeling. De paarden liepen 6 tot 10 uur per dag? De paarden kregen te weinig hooi’ [Bevestiging]. Paarden krijgen daardoor maagzweren en lijden pijn. We kunnen met 100% zekerheid zeggen dat de paarden op Breughelhoeve maagzweren hebben en pijn lijden. De dieren vertonen symptomen van maagzweren. De paarden gaan ook niet buiten in de weide tijdens de week. Dit is heel erg, een paard dat zo veel uren per dag loopt en dan 8 uur stil staat op stal loopt gewoon spierverzuring op’.


 • Vaststelling: Het niet verzorgen van de paarden, het niet verzorgen van de stallingen, het overmatig inzetten van de paarden, het niet los laten lopen van de paarden in de wei …. Dat gaat regelrecht in tegen de wet dierenwelzijn.

 • VRAAG 2: Welke acties heeft de stad op dat moment ondernomen, en werden eventuele kosten doorgerekend aan de uitbater?

  • Werd er direct een dierenarts ingeschakeld? (niets over te vinden)

  • Werden de dieren direct behandeld? (niets over te vinden)

  • Heeft de stad Peer voor een lading hooi gezorgd? (niets over te vinden )

  • Werd Dierenwelzijn op de hoogte gebracht? (niets over te vinden)

=> 7 september (mail van een burger): Blijkbaar is er niks gebeurd ---- want er komt een klacht van een burger binnen:

 • De dieren worden niet goed verzorgd

 • Er wordt door de burger klacht ingediend bij dierenwelzijn en de polite (Door een burger! Niet door de stad Peer)

 • Er wordt een foto meegestuurd van een paard waar je de ribben stuk voor stuk van kan tellen.

 • Er worden ook filmpjes meegestuurd

 • VRAAG 3: Welke acties heeft de stad op dat moment ondernomen, en werden eventuele kosten doorgerekend aan de uitbater?

 

=> 14 september (verslag medewerker van de stad): Een week later wordt de medewerker van de stad die wel iets van paarden kent langsgestuurd. Op 2 oktober (?) stuurt deze een mail dat hij 2 weken geleden is gaan kijken:

 • ‘Er zijn enkele paarden waarvan gezegd kan worden dat ze er niet 100% gezond uitzien’. Er worden fotos meegestuurd: paarden zijn mager; hebben schuurplekken rond de start (schurft of wormen); hebben stalbenen (resultaat van niet buiten vrij te kunnen lopen; dat werd ook al op 17 juli méér dan 2 maanden eerder door het sportkamp aangehaald)

 • Er wordt voorgesteld de uitbater aan te manen stappen te zetten, en als het na enkele weken niet beter is verder te gaan (we zijn oktober ---- 2,5 maand na de brief van de organisator van de sportkampen)

 • VRAAG 4: Welke acties heeft de stad op dat moment ondernomen, en werden eventuele kosten doorgerekend aan de uitbater?


=> 3 oktober (klachtensysteem stad Peer): er komt vanuit nog een andere hoek een ‘melding overlast’ binnen van een burger:

o   Dierenverwaarlozing

o   Geen contracten voor de huur van de stallen

o   Zwartwerk

 

=> 4 oktober: Dierenwelzijn en de lokale politie komen ter plaatse en voeren een inspectie uit op basis van de klacht van de burger

 

=> 13 oktober: De stad Peer ontvangt het bewuste filmpje van pony Fudge


=> 16 oktober: De stad Peer stuurt het filmpje door naar Dierenwelzijn


=> 18 oktober (mail van Dierenwelzijn rechtstreeks gericht aan de stad Peer): Het verslag inspectie dierenwelzijn & politie van 4 oktober komt toe bij M&M én bij de stad. Het verslag is gericht aan de stad en er wordt uitdrukkelijk gesteld dat dit aan de stad bezorgd wordt omdat het gaat om paarden van de stad die slachtoffer zijn.

o   Geen enkel paard heeft hooi (!!! Dat ‘hooi-probleem’ horen we nu al voor de 4de keer in dit dossier !!!)

o   11 van de 19 paarden van de stad hebben gezondheidsproblemen!!! 11!!!! Mager tot zeer mager; problemen aan de ogen; hoeven niet verzorgd; een paard heeft rotstraal; huidproblemen!!!

o   Opgelegde MAATREGELEN:

 • Hooi voorzien

 • Paarden door dierenarts laten onderzoeken & behandelen

 • Gebit moet nagekeken & behandelen

 • Hoeven moeten gekapt

 • Uit te overen tegen 31 oktober?

o   VRAAG 5: Welke acties heeft de stad op dat moment ondernomen, en werden eventuele kosten doorgerekend aan de uitbater?

 • Werd er een dierenarts ingeschakeld?

 • Kregen de dieren de nodig behandeling?

 • Heeft de stad Peer voor een lading hooi gezorgd ? 

=> 31 oktober (mail van de stad naar Dierenwelzijn): De stad vraagt (op de dat dat alle maatregelen hadden uitgevoerd moeten worden), of er nog iets van de stad verwacht wordt???? Op 31 oktober???? 2 weken later???? Er is dus helemaal niks gebeurd althans niet vanuit de stad. De uitbater heeft blijkbaar  wel een dierenarts laten komen maar ondanks de eis dat alles moest opgelost zijn tegen 31 oktober blijkt uit een tweede verslag van Dierenwelzijn van 31 oktober dat dit niet zo is. Het is niet in orde, en de stad heeft geen enkele moeite gedaan om te zorgen of te helpen dat het wel in orde zou zijn.


=> 2 november (melding vanwege bezorgde groep ruiters & manege-bezoekers): er komt nog eens een klacht; weer over dezelfde feiten – uit een andere hoek deze keer. Weer stuurt de stad een mailtje naar Dierenwelzijn --- maar er gebeurt weer niks concreets!!!! Met mails sturen los je niks op, op het veld dat is waar jullie actie moeten ondernemen!!!!


=> 8 november (mails tussen de stad Peer en Dierenwelzijn): er wordt teruggekomen op het filmpje en wordt er PV opgesteld voor het filmpje


Conclusie:

=> Wat duidelijk is, is dat de stad talloze keren de kans heeft gehad iets op het veld te doen!!! Om de problemen aan te pakken!!! En er gebeurt niks!!! Absoluut niks!!! Buiten wat mailtjes over en weer!!!! Jullie moesten absoluut beschaamd zijn!!!! Waar waren jullie??? Dirk, als schepen van dierenwelzijn???? Waar was jij in dit verhaal ?????


=> Jullie hebben deze arme dieren sinds april van dit jaar in de steek gelaten!!! 7 maanden!!!!! En dan komen jullie af met ‘jurisdische’ redenen en we moesten een dossier hebben?!!! Jullie hadden – naast jullie ‘zorgvuldige' opbouw van een dossier om uiteindelijk de concessie op te zeggen – in tussentijd actie moeten ondernemen. Jullie hadden de paarden moeten helpen - uiteindelijk zijn jullie de eigenaars - en de kosten doorrekenen aan de concessiehouder. Schermen met het feit dat dit niet kon omdat er een concessie-overeenkomst is, is fout! Jullie zijn eigenaar en dus verantwoordelijk. Als jullie vinden van niet, dan hadden jullie er op dat moment alles aan moeten doen om de procedure  tot opzeg van de overeenkomst te kunnen bespoedigen. Meer dan een overtreding van de regels van de Wet Dierenwelzijn, en een vaststelling door de stad zelf – dus géén veroordeling; géén strafonderzoek – gewoon een vaststelling door de stad zelf had volgens de concessie-overeenkomst genoeg geweest om de procedure op te starten.


=> Zou er dan in het slechtste geval een rechtszaak van gekomen zijn en een vraag tot schadevergoeding geweest zijn dan hadden jullie die kunnen betalen. Jullie hebben al sinds 1996 miljoenen euro’s gespendeerd aan Breugelhoeve, maar op het moment dat de paarden in nood zijn, kunnen jullie opeens niks meer.


=> De aard van de klachten die dateren van vóór het moment waarop Fudge afgeslagen werd, waren los in strijd met de Wet op Dierenwelzijn. Die klachten gaven u het récht op te treden!! U had alle recht en u had de plicht! U had de plicht om de dieren die u eigendome zijn en die zich zelf niet kunnen verdedigen – te beschermen! Maar … u deed het niet! U deed niks!!! U bent geen slachtoffer!!! U bent DADER!!!


Hoe moet het nu verder? (Ellen Reumers)


=> Laten we duidelijk zijn! We willen de ernst van deze situatie aan de kaak stellen, met het doel te vermijden dat dit in de  toekomst nog eens gebeurt.


=> Laten we nog een beetje duidelijker zijn! Het is tijd om jullie verantwoordelijkheid op te nemen. Het zou de bevoegde schepen sieren als hij de eer aan zichzelf hield.


=> Dit geeft julie ook de kans om dit dossier vanaf nu wèl op te volgen zoals het hoort.


=> We willen van julle graag het volgende vernemen:


(1)   Wat gaat er in tussentijd met de paarden gebeuren? Krijgen zij de nodige zorgen? Wie staat daar voor in en wie volgt dat actief op?

(2)   Wat gaat er in tussentijd gebeuren met de uitbating van de manege; aangezien er een aantal grote activiteiten gepland staan?

(3)   Hoe gaan jullie de opvolging voortaan organiseren en communiceren, en wie gaat daar voor verantwoordelijk zijn? In de eerste plaats verwachten we dat de     gemeenteraad niet alleen geïnformeerd maar ook betrokken wordt in alle stappen die gezet gaan worden. Het is duidelijk gebleken dat jullie nood hebben aan toezicht.  In de tweede plaats hoe gaan jullie naar het publiek communiceren?

(4)   Tenslotte, hoe gaan julie er voor zorgen dat de imago-schade die wij als oppositie hebben door jullie houding, gecounterd gaat worden? Probeer maar eens aan een groot publiek uit te leggen hoe het kan dat een meerderheid een oppositie totaal niet op de hoogte houdt van dergelijke zware zaken?

=> Tenslotte, om met een positieve noot te eindigen, geven we nog graag mee dat verschillende mensen ons gecontacteerd hebben en hulp aangeboden hebben. Dat gaat om ter beschikking stelling van stallen tot mensen die de uitbating tijdelijk of zelfs definitief willen overnemen. Wat heeft PeerdeKracht ondertussen ondernomen?

PeerdeKracht heeft op woensdag 23 november, nadat het dossier volledig doorgenomen werd, via gsm contact opgenomen met de uitbaatster om hulp aan te bieden. We hebben voorgesteld om zorg te regelen voor de paarden of hooi te laten komen. De uitbaatster heeft laten weten dat alles onder controle is en er geen verdere hulp nodig is.

2.596 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page