top of page

Gemeenteraad 26.06.2024 | Breugelhoeve | Leidt CD&V Peer onze Fudge en z'n maten rechtstreeks naar de slachtbank?

CD&V Peer stelt een klein deel van Breugelhoeve te koop: de stallen, de kleine inrijpiste en het achterliggende weiland en de paarden. De grote piste, de buitenpiste, het appartement en een stuk grond links van de manège willen ze (voorlopig?) in eigendom houden.


PeerdeKracht is van mening dat:

 • Niemand hier ook maar enige winstgevende activiteit kan uitbouwen met een paar oude stallen, een kleine inrijpiste en een klein stuk grond. Tenzij CD&V Peer - net zoals bij M&M - al lang afspraken achter de schermen heeft gemaakt. O.i. zullen we snel nà de verkoop zien dat CD&V Peer een overeenkomst zal sluiten met de koper voor de rest van de gebouwen en gronden en dat er naderhand een gefaseerde verkoop zal volgen van de rest. Dat was ook bij M&M al altijd het idee.

 • De LRV-ruiters gebruikt worden als een 'excuus' voor de gefaseerde afbouw van de rol van de stad Peer in Breugelhoeve; er zijn andere oplossingen voor de LRV.

 • Er geen oplossing is voor de G-Sport die maar aan één ding nood hebben: paarden die speciaal opgeleid zijn voor de G-sport. En laat het CBS nu net beslist hebben dat die vanaf 1 september verkocht zullen worden.

 • Er geen garanties zijn dat de paarden niet rechtstreeks van de manège naar de slachtbank geleid zullen worden. Vorig jaar is maar al te pijnlijk duidelijk geworden dat CD&V Peer al maanden op de hoogte was van dierenverwaarlozing op Breugelhoeve ... en niks gedaan heeft (Link).Een volledig verslag van onze tussenkomst en de respons van CD&V (beluister ook zeker het audioverslag):


 • Onder het mom van ‘we moeten een oplossing kunnen bieden aan de LRV ruiters en de G-Sport’ stellen jullie hier vandaag voor om énkel het weiland (149.114,35 euro), de kleine inrijpiste, de stallen en aanhorigheden te verkopen (652.000 euro) (801.114,35 euro <> 1.752.710 euro). Het is ons niet duidelijk of ook de grond links van de manège volledig mee in de verkoop zit (?).Een maand geleden gaf u aan burgemeester dat jullie gesprekken aan het voeren waren met verschillende geïnteresseerden. Tenzij u ons hier anders komt te vertellen, is het o.i. onmogelijk om ook maar énige winstgevende activiteit uit te bouwen op een site waarbij je enkel en alleen beschikt over een weide, stallen en een kleine inrijpiste. En dat is niet alleen onze mening maar ook die van mensen die dag in dag uit in deze sector werken.

 

 • We kunnen ons dan ook niet van de indruk ontdoen dat er andere plannen achter deze verkoop zitten, zoals een gefaseerde verkoop waarbij de rest van de site voorlopig via een huur of dergelijke aan de koper ter beschikking wordt gesteld.  Verder kunnen we ons niet van de indruk doen dat jullie er misschien wel stiekem op hopen dat niemand dit wil kopen zodat het CBS naderhand alles via onderhandse verkoop kan regelen aan een door haar gekozen partner. Dit doet ons denken aan de start van het M&M verhaal; waarbij ook alles al bedisseld was voor het dossier op de gemeenteraad kwam.

 

 • Onze vraag: Wat is jullie globale visie achter deze verkoop?

 • Burgemeester Mathei: ' Er zit helemaal geen groot plan achter deze verkoop. We vertrekken vanuit de uitgangspunten: zomerkampen 2024, G-sport en LRV, manègedeel verkopen. Er is interesse, voelen we. We volgen de procedure correct en perfect'.


 • U verdedigt dit dossier zogezegd in het belang van de LRV en de G-sporters.


 • De Peerse LRV beschikt nochtans over een eigen buitenterrein – met kantine. Dus tijdens het buitenseizoen – laten we zeggen maart tot september – hebben de LRV ruiters een oplossing. Rest alleen nog het binnenseizoen.

 • De vraag is dan ook: werd er gezocht naar alternatieven; zoals een samenwerking met de Damburg in Bocholt?

 • Waar de G-sport nood aan heeft – en dat hebben ze letterlijk aangegeven in hun interview met TVL vorige week – zijn opgeleide paarden voor de G-sport. Die locatie; daar zullen wel oplossingen voor zijn; zelfs buiten Peer. Maar, laat het nu net zo zijn dat jullie met ingang van september de paarden willen verkopen (cfr. CBS 24 mei 2024). Deze verkoop gaat ruim vóór de verkoop van Breugelhoeve plaats vinden. Zonder paarden kan de  G-sport niks komen doen op de Breugelhoeve. Onze vraag: Hoe zien jullie effectief een werkbare oplossing te kunnen bieden aan de G-Sport als hun paarden verkocht worden?


 • Last but not least, de paarden …. . Wij hebben eigenlijk écht te doen met die dieren. Vorig jaar hebben jullie maanden, niet 1 niet 2 maar meer dan 7 maanden die dieren wetens en willens aan hun lot overgelaten. Maanden aan een stuk kregen jullie uit allerlei hoeken klachten binnen, telefoons en mails van bezorgde inwoners en bezoekers. En jullie hebben niks gedaan voor die dieren; niks tot de zaak ontplofte op social media. En wat doen jullie nu, nu gaan jullie die arme dieren nog eens 2 maanden afbeulen voor pony-kampen. Veel van die dieren zijn op het einde van hun latijn, staan kreupel of hebben andere gezondheidsproblemen. En nà die 2 maanden gaan jullie ze verkopen! Het lijkt ons van het grootste belang dat er zéér goed nagedacht wordt over die verkoop! We zouden niet graag zien dat die dieren nà alle ellende die ze meegemaakt hebben en nà nog eens 2 maanden hard te mogen werken, rechtstreeks afgevoerd worden naar het slachthuis!

 

 • Onze vragen:

  • (1) We vragen opnieuw aandacht voor de leeftijd en draagkracht van de paarden; we vragen dat er voor de kampen paarden bij gehuurd worden zodat deze dieren niet zo als vorig jaar overmatig belast worden. Burgemeester Mathei: 'Paarden worden momenteel opgevolgd door dierenarts. Wordt in rekening genomen'.

  • (2) H oe zijn jullie van plan om de verkoop van de paarden te organiseren? Burgemeester Mathei: 'Verkoop wordt op goede manier georganiseerd, met oog voor welzijn'.

  • (3) Hoe zorgen jullie daarbij dat de paarden die opgeleid zijn / geschikt zijn voor de G-sport ook effectief bij de G-sport terecht zullen komen? Burgemeester Mathei: 'We zitten samen met G-sport om werking te continueren'.

  • (4) Hoe zorgen jullie voor garanties dat de dieren terecht kunnen bij mensen die hen een goede oude dag willen geven?

 • Ons verzoek:

  • PeerdeKracht vraagt het dossier van de gemeenteraad te halen, het CBS de opdracht te geven alles voor te bereiden voor een volledige verkoop, en het dossier terug op de agenda te brengen in september: niet aangenomen

  • PeerdeKracht vraagt de bevoegdheid voor de gemeenteraad - en dit dus weg te halen bij het CBS - om over te gaan tot de definitieve toewijzing als er geen verkoop via Biddit komt: niet aangenomen.

 • Onze conclusie:

  • We kunnen bijna alleen nog maar bidden dat CD&V eindelijk eens oren za hebben naar de bezorgdheden van de G-Sport, van bezorgde Perenaren en van PeerdeKracht en op z'n minst voor één keer het juiste doet: voor alle Perenaren maar nu ten eerste voor onze 19 manègepaarden: Fudge, Bianca, Vlekje, Giel, Spirit, Ella, Dusty, Ronny, Doberlina, Quito, Isa, Paco en alle anderen.


·        

·  583 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page